سفارش تبلیغ
صبا

رهروان کوی عشق

شهدای کازرون ثامن تم بچه های آسمانی بچه های آسمانی اوقات شرعی یزد محل لوگوی شما محل لوگوی شما
چه زیباست توکل به خدا کردن و در میان طوفانها
با اطمینان قلب پرواز نمودن و در عمق گردابهای
خطرناک عاشقانه غوطه خوردن ودر معرکه حیات و ممات
بی پروا به آغوش شهادت رفتن و در قربانگاه عشق همه
وجود خود را به قربانی خدا دادن و از همه چیز خود
گذشتن و به آزادی مطلق رسیدن .
چه زیباست در
راه معشوق تحمل درد و رنج کردن زیر سنگهای آسیاب
حیات خرد شدن در دریای غم فرورفتن به خاطر حق متهم
شدن و نفرین و لعنت شنیدن و از همه جا رانده و از
همه کس مطرود شدن .
چه زیباست که به ارزشهای
خدایی ملتزم ماندن و به خاطر خدا رنج بردن و به
خاطر حق پافشاری کردن و زیان دیدن و از همه چیز
خود صرف نظر کردن و فقط و فقط به خدا اندیشیدن و
به سوی خدا رفتن .
چه زیباست شمع شدن و سوختن و
راه را روشن کردن و کفر و جهل را به مبارزه طلبیدن
و هیولای ظلمت را به زانو در آوردن و وجود خود را
شرط اساسی برای پیروزی نور بر ظلمت کردن .
چه
زیباست که فقط با خدا ماندن و از همه عالم بریدن
مطرود همه مردم شدن به کلی تنها ماندن و هیچ
پناهگاهی جز خدا نداشتن و به کلی از همه جا و همه
کس ناامید شدن و هیچ امیدی و آرزویی و روزنه نوری
جز خدا نداشتن .
چه زیباست مرگ را در آغوش
کشیدن و به ملاقات خدا شتافتن و بر همه مظاهر وجود
مسلط شدن و بر همه عالم و قوانین دنیا حکومت کردن
و جبر تاریخ را به خاک کشیدن و مسیر تاریخ را
دگرگون کردن و شیطان قوی پنجه و سخت جان را شکست
دادن و زیبایی انسان را در بزرگ ترین تجلی تکاملی
خود نشان دادن .

شهید مصطفی چمران

برچسب‌ها: چه زیباست
| سه شنبه 87/9/12 | | 12:34 صبح | | احمد اکرمی |

بازدید امروز: 13
بازدید دیروز: 16
کل بازدیدها: 226520